gototop
Bảng quảng cáo

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households i...

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến Việc ứng dụng m...

Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Study on size effects of corn stalks for biogas production w...

Khảo sát sinh trưởng của cây Lục Bình (Eichhornia crassipes) trên các thủy vực khác nhau

Nghiên cứu nhằm khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của lục ...

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

  • Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

  • Khảo sát sinh trưởng của cây Lục Bình (Eichhornia crassipes) trên các thủy vực khác nhau

  • Sản xuất biogas từ rơm và lục bình - Ảnh hưởng của việc xáo trộn trong mẻ ủ bán liên tục

Hình Ảnh Tiêu Biểu

 
1
2
3
4
5
6
7
8
Chia_se_kinh_nghiem
DSC08803
DSC08841
DSCF0363
DSCF1248
Delegationsbillede
Hop_du_an_201212
IMG_0288
IMG_0310
IMG_0313
P1040176
P1040185
P1040187
P1040188
P1040190
P1040192
P1040195
P1040205
P1060358
P1060361
P1060385

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi để cung cấp năng lượng đã được áp dụng...

Sản xuất khí sinh học từ thân cây bắp: Ảnh hưởng của kích thước

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cây bắp đến quá trình sản xuất biogas được tiến hành với 3 kích cỡ thân cây bắp khác nhau: 15 - 20 cm, 8 - 10 cm...

Các ấn phẩm dự án đã công bố trong năm 2015

Đánh giá khả năng sử dụng rơm và lục bình trong ủ yếm khí bán liên tục - ứng dụng trên túi ủ biogas polyethylene với quy mô nông hộ Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo,...

Thăm và làm việc với các thành viên dự án tại Đại học Aarhus

Trong khuôn khổ các hoạt động định kỳ của dự án SubProM, TS. Nguyễn Võ Châu Ngân - chuyên gia dự án - đã có chuyến làm việc với các thành viên dự án tại...