gototop
Banner

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử l...

Publicaions in 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

  • Publicaions in 2016 - 2017

  • Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Typical Image

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến

Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi để cung cấp năng lượng đã được áp dụng khá phổ biến ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong số nhiều mô hình xử lý chát thải chăn nuôi thì việc ứng dụng mô hình túi ủ PE được nhiều người dân lựa chọn. Do chi phí đầu tư thấp, dễ lắp đặt và vận hành nhưng tuổi thọ của loại túi ủ này khá ngắn dao động trong khoảng thời gian từ  2- 3 năm. Việc ứng dụng bạt nhựa HDPE trong sản xuất khí sinh học là một hướng đi mới trong tương lai, không những chi phí đầu tư phù hợp, độ bền cao với thời gian từ 10 – 15 năm.  Ngoài ra, ở Đồng bằng sông Cửu Long chăn nuôi gia súc thường mang tính tự phát với quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, không ổn định, phần lớn lượng chất thải được thải trực tiếp ra môi trường ngoài mà không qua xử lý, người dân chưa mạnh dạn đầu tư mô hình túi ủ biogas vì còn lo ngại tốn chi phí nhưng sản lượng khí không đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng của gia đình. Việc ứng dụng nguyên liệu nạp rơm và lục bình như là nguồn vật liệu nạp bổ sung hoặc thay thế phân gia súc cho các tui ủ/hầm ủ để tạo khí sinh học nhằm duy trì tính ổn định của mô hình là vấn đề cấp thiết. Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu của dự án SubProM - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp với các chuyên gia của trường Đại học Aarhus – Đan Mạch để cải tiến về mặt công nghệ cho túi ủ biogas, bên cạnh xử lý được chất thải từ các hoạt động chăn nuôi mà còn có thể nạp bổ sung các nguyên liệu từ các hoạt động nông nghiệp (rơm, lục bình, bắp, bèo, cỏ,...) trong trường hợp không có hoặc thiếu nguồn chất thải cho túi ủ để tạo lượng khí sinh ra ổn định, duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình. Ưu điểm của loại túi ủ này là chi phí đầu tư phù hợp, dễ dàng lắp đặt, vận hành và hiệu suất sinh khí cao.
Newer news items:
Older news items: