gototop
Banner

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử l...

Publicaions in 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

  • Publicaions in 2016 - 2017

  • Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Typical Image

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

Sách Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tiềm năng cho sản xuất khí sinh học

  • PDF
sach rom

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Hữu Chiếm, TS. Trần Sỹ Nam, PGS. TS Nguyễn Võ Châu Ngân, Ths. Lê Hoàng Việt và GS. Kjeld Ingvorsen

Cuốn sách “sử dụng rơm làm nguyên liệu ủ khí sinh học (biogas)” này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Sản xuất bền vững khí sinh học từ rơm thải” - một dự án hợp tác giữa trường Đại học Cần Thơ và trường Đại học Aarhus (Đan Mạch) - với sự tài trợ nghiên cứu từ tổ chức DANIDA - Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch. Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản về khả năng sử dụng rơm kết hợp với phân heo để sản xuất khí sinh học nhằm xử lý một phần nguồn chất thải nông nghiệp và tạo ra nguồn năng lượng sạch phục vụ cho nhu cầu của người dân. Đồng thời sự bổ sung rơm làm nguyên liệu nạp có thể duy trì hoạt động ổn định của các túi ủ khí sinh học ở quy mô nông hộ do sự thiếu hụt về phân gia súc khi tái đàn hoặc dịch bệnh xảy ra.

Cuốn sách này được biên soạn từ những kết quả nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm cũng như trên những mô hình ứng dụng thực tiễn đã được thực hiện và triển khai trong chương trình của dự án. Tài liệu cung cấp những thông tin về lượng rơm và hiện trạng sử dụng rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, những kết quả của nghiên cứu về các phương pháp tiền xử lý rơm; các tỷ lệ phối trộn rơm - phân heo và ảnh hưởng của các kích cỡ rơm khác nhau đến khả năng sản xuất khí sinh học trong thí nghiệm ủ theo mẻ. Theo đó, các kết quả thử nghiệm trên các mô hình ủ bán liên tuc quy mô phòng thí nghiệm và ứng dụng trên mô hình ủ bản liên tục (túi ủ PE) ở quy mô nông hộ cũng được cung cấp. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu thêm khả năng tận dụng nước thải sau khi ủ biogas làm nguồn phân bón hữu cơ cho canh tác nông nghiệp, góp phần phát triển bền vững nền sản xuất nông nghiệp địa phương. Những cải tiến mới từ túi ủ biogas truyền thống chủ yếu nạp bằng phân gia súc thành những túi ủ thích ứng với nguyên liệu nạp là rơm

Nhóm biên soạn tin rằng cuốn sách này sẽ là nguồn tài liệu quý giá cho nghiên cứu và học tập, đóng góp vào sự phát triển của công nghệ khí sinh học. Đồng thời cũng cung cấp các thông tin và chỉ dẫn cho người dân và các cán bộ kỹ thuật về khả năng sử dụng rơm kết hợp với phân heo để sản xuất khí sinh học. Bên cạnh đó cuốn sách cũng là tài liệu hữu ích giúp cho người đọc tự giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản xuất khí sinh học sử dụng nguyên liệu nạp là rơm.