gototop
Banner

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử l...

Publicaions in 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

  • Publicaions in 2016 - 2017

  • Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Typical Image

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

Sổ tay hướng dẫn lắp đặt, vận hành mô hình túi ủ biogas cải tiến vật liệu HDPE

  • PDF
so tay lap dat

a. Trường hợp vận hành hoàn toàn bằng phân heo

Sản lượng khí sinh học nạp vào túi ủ được tính toán dựa trên hàm lượng chất rắn bay hơi, với lượng nguyên liệu nạp cho hầm ủ không có giá bám dao động từ 1 – 4 kg VS.m-3.ngày-1 (Eder and Schulz, 2007). Phân heo tươi có hàm lượng TS và VS lần lượt là 65,3 và 54,6% (Trần Sỹ Nam et al., 2015), tương ứng 1 kg phân heo tươi có hàm lượng VS là 0,3 kg. Với thể tích của túi ủ HDPE cải tiến là 6,8 m3, lượng nạp VS có thể tiếp nhận của túi tối đa là 91 kg phân/ngày (khoảng 40 đầu heo). Với lượng VS nạp là 1 kg VS.m-3.ngày-1, thời gian lưu chất thải trong hệ thống 30 ngày, năng suất sinh khí của phân heo là 254 lít/kgVSnạp (Trần Sỹ Nam et al., 2015).

Theo Rajendran et al. (2012) nhu cầu sử dụng khí sinh học cho mỗi nông hộ trong ngày dao động từ 1 – 1,5 m3. Tương ứng, cần lượng phân heo tươi cho túi ủ từ 13 – 20 kg/ngày, tương đương 5 – 8 đầu heo (với lượng thải trung bình 2,5kg phân/ngày cho heo từ 45 – 100 kg).

b. Trường hợp vận hành hoàn toàn bằng rơm và lục bình

Rơm và lục bình là nguyên liệu khó phân hủy sinh học so với phân heo nên lượng nguyên liệu nạp đối với đối với chất thải rắn được đề nghị trong khoảng từ 0,64 – 1,6 kg VS.m-3.ngày-1 (Appels et al., 2008). Nên chọn lượng nguyên liệu nạp cho túi ủ là 1 kg VS.m-3.ngày-1, lượng nguyên liệu nạp quá cao sẽ dẫn đến sự tích lũy các a-xít và gây ức chế sự hoạt động của vi sinh vật, lượng nạp quá thấp sản lượng khí sinh ra ít, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng năng lượng của nông hộ.

Nạp 100% nguyên liệu nạp rơm có năng suất sinh khí 195 lít/kgVSnạp (Trần Sỹ Nam et al., 2015). Rơm có hàm lượng TS và VS lần lượt là 87,7% va 83,7%, tương ứng 1 kg rơm khô không khí có 0,72 kg VS. Với thể tích túi ủ là 6,8 m3 lượng VS bổ sung vào túi ủ là 6,8 kgVS/ngày, tương ứng với lượng rơm bổ sung cho túi ủ là 9,4 kg/ngày, sản lượng khí sinh ra dao động từ 1,3 m3/ngày. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng cho nông hộ từ 1,0 – 1,5 m3 thì lượng rơm cần bổ sung hàng ngày cho túi ủ dao động từ 7,7 – 10,7 kg rơm/ngày.

Nạp 100% nguyên liệu nạp lục bình có năng suất sinh khí 353 lít/kgVSnạp (Trần Sỹ Nam et al., 2015). Lục bình có hàm lượng TS và VS/TS lần lượt là 5,5% va 81,2%, tương ứng 1 kg lục bình tươi có 44,7 gVS. Với thể tích túi ủ là 6,8 m3 lượng VS bổ sung vào túi ủ là 6,8 kgVS/ngày, tương ứng với lượng lục bình tươi bổ sung cho túi ủ là 152 kg/ngày, sản lượng khí sinh ra dao động từ 2,4 m3/ngày. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng cho nông hộ từ 1,0 – 1,5 m3 thì lượng lục bình cần bổ sung hàng ngày cho túi ủ dao động từ 60 – 90 kg lục bình/ngày.

c. Trường hợp vận hành với hỗn hợp nguyên liệu nạp

Sản lượng và thành phần khí sinh học sinh ra phụ thuộc vào từng tỷ lệ phối trộn nguyên liệu rơm với phân heo. Để duy trì sản lượng khí sinh học cần thiết cho sử dụng thì cần nạp bổ sung rơm hoặc lục bình với phân heo với tỷ lệ từ 20 – 80% với số lượng heo từ 1 – 5 con theo Bảng 8.6 lượng heo càng ít thì lượng rơm/lục bình cần bổ sung cho mỗi túi ủ tăng lên và ngược lại.