gototop
Bảng quảng cáo

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi để cung cấp năng lượng đã được ...

Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

  • Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

  • Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Hình Ảnh Tiêu Biểu

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

ESTIMATED QUANTITY OF RICE STRAW AND ITS USES IN SOME PROVINCES IN THE MEKONG DELTA REGION

Journal of Science and Technology 52 (3A) (2014), PP 316-322

Tác giả: Tran Sy Nam, Nguyen Thi Huynh Nhu, Nguyen Huu Chiem, Nguyen Tuan Thanh, Tran Thanh Thai, Nguyen Vo Chau Ngan, Le Hoang Viet, Kjeld Ingvorsen

Thông tin chung:

Title:

Estimated quantity of rice straw and its uses in some provinces in the Mekong Delta region

Từ khóa:

 Rơm rạ, đốt, xử lý rơm rạ, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Rice straw, burning, rice straw treatment, the Mekong Delta Region.


ABSTRACT:

The estimated quantity of rice straw and its use in some provinces in the Mekong Delta region was carried out based on prepared questionnaires and field surveys in An Giang, Dong Thap, Kien Giang and Can Tho. The results showed that there were six common methods of rice straw treatment. They include burning, burying, mushroom cultivation, breeding, sale and giving away. The methods of using rice straw vary depending on the rice season crops. In the Winter­spring season, burning is the most common method (98.2 %), whereas mushroom cultivation and sale are the least. In the Summer-Autumn season, the proportion of straw burning decreases to 89.67 %, and that of burying to 6.65 %. In the Autumn-Winter season, straw burning has the lowest level (54.1 %), and the proportion of straw burying is quite high (26.1 %), followed by mushroom cultivation (8.14 %) and the rest methods share the small proportions. The estimated quantity of rice straw in the Mekong Delta region is approximate 26.23 million tons annually, in which 20.93 million tons is burned directly on the fields. This practice releases into the atmosphere with about 17.95 million tons of CO2, 485.58 thousand tons of CO and 10.38 thousand tons of NOX. The results also show that most farmers tend to continue the practice of burning straw as the most popular method in the next few yearsTin mới hơn:
Tin cũ hơn: