gototop
Banner

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

1. Giới thiệu mô hình khí sinh học loại HDPE cải tiến Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử l...

Publicaions in 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC HDPE CẢI TIẾN VỚI NGUYÊN LIỆU NẠP RƠM VÀ LỤC BÌNH SẢN XUẤT BIOGAS

  • Publicaions in 2016 - 2017

  • Biogas production from corn (Zea mays) stalks: effects of size

Typical Image

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

LỢI ÍCH KÉP CỦA CÔNG NGHỆ BIOGAS TỪ VIỆC SỬ DỤNG BÃ THẢI TÚI Ủ BIOGAS TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Tác giả: Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Đoàn Thị Thúy Kiều Ngô Quốc Vinh, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Sỹ Nam

Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn Nuôi – Thú Y 2015

ABSTRACT:

The present study aimed to evaluate the efficiency of using the effluent from anaerobic co-digesters on water spinach yield. All experiments were set up onsite at the farmer household with 13 treatments (triplicate for each) including 10 treatments applied effluents from digesters composing of pig dung, rice straw, water hyacinth, or co-digestion; 2 treatments applied inorganic fertilizer and 1 control treatment. The results showed that treatments fertilized by effluent front digesters got the yield of 21.9-25.71 ton/ha that was not significantly different from that of with inorganic fertilizer of 23.93 ton/ha. Applying organic fertilizer source from biogas digester for planting is an optimum way of saving money to buy inorganic fertilizer, reducing the environmental pollution and direct to a green agriculture development.

Keywords: Biogas technology, co-digestion, digester's effluent, inorganic fertilizer, organic fertilizer, water spinach

TÓM TẮT: 

Nghiên cứu hiện tại được tiến hành để đánh giá hiệu quả sử dụng bã thải túi biogas ủ kết hợp lên sinh trường cùa cây rau muống. Thí nghiệm được bô trí tại hộ dân gôm 13 nghiệm thức với 3 lần lặp lại trong đó 10 nghiệm thức sử dụng bã thải túi ủ biogas với các nguyên liệu nạp gồm phân heo, rơm, lục bình, hoặc kết hợp; 2 nghiệm thức sử dụng phân vô cơ và 1 nghiệm thức đối chứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy các nghiệm thức sử dụng phân hữu cơ từ túi ủ biogas cho năng suất rau muống đạt từ 21,9-25,71 tấn/ha tương đương nghiệm thức sử dụng phân vô cơ là 23,93 tấn/ha. Phân bón hữu cơ giúp cải thiện hàm lượng chất hữu cơ, tăng hàm lượng đạm, lân và kali cho đất. Việc tận dụng nguồn phân hữu cơ có sẵn từ các túi ủ biogas để bón cho cây trồng là biện pháp hiệu quả trong việc tiết kiệm chi phí mua phân vô cơ và giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, định hướng phát triển nền nông nghiệp xanh.

Từ khóa:  Bã thải biogas, công nghệ biogas, phân hữu cơ, phân vô cơ, rau muốngNewer news items:
Older news items: