gototop
Bảng quảng cáo

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi để cung cấp năng lượng đã được ...

Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

  • Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

  • Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Hình Ảnh Tiêu Biểu

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

BIOGAS PRODUCTION FROM CORN (ZEA MAYS) STALKS: EFFECTS OF SIZE

Tác giả: Nguyen Le Phuong, Le Thi Thao Quyen, Nguyen Thi Ngoc Huyen, Nguyen Thi Nhu Huynh, Nguyen Thi Diem Trang, Nguyen Vo Chau Ngan

Journal of Fisheries Science and Technology 2015 (69-75)

ABSTRACT:

 Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three different sizes of stalk: 15 - 20 cm, 8 - 10 cm and 1-2 cm. The 21L anaerobic digesters were set up to implement experiments in laboratory conditions. All experiments were fed with loading ratio of 1 kg vs/m^ct1, the hydraulic retention time was 60 days. The control parameters from all experiments (temperature, pH) were not significantly different between treatments but ranged in suitable values for anaerobic fermentation processes. The biogas yield and CH4concentrations were highest at treatment with sizes 8-10 cm, the next was treatment of 1 - 2 cm and the lowest was treatment of 15 - 20 cm with 526 L/kg vs - 38.3%, 440.5 L/kg vs - 29.2% and 312.2 L/kg VS-26.4% in respectively. The %CH4 ofall treatments tended to increase by day and kept more stable in treatment with size 8- 10 cm than the rest. The results show that using com stalks in size 8- 10 cm produced more biogas than other sizes. Using com stalks for biogas production help farmers improve their life conditions.

Keywords: anaerobic digestion, batch fermentation, corn stalkTin mới hơn:
Tin cũ hơn: