gototop
Bảng quảng cáo

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi để cung cấp năng lượng đã được ...

Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

  • Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

  • Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Hình Ảnh Tiêu Biểu

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

Giới Thiệu Dự Án

  • PDF.
Project

Nhu cầu về nhiên liệu sinh học được dự báo sẽ tăng nhanh trong những thập kỷ tiếp theo. Hiện nay sản xuất nhiên liệu sinh học hầu như chỉ phụ thuộc vào sự lên men các loại đường có nguồn gốc từ mía đường hoặc tinh bột từ các cây lương thực quan trọng như ngũ cốc và ngô - được gọi là công nghệ tạo nhiên liệu sinh học thế hệ thứ nhất. Tuy nhiên, nhiên liệu sinh học sản xuất quy mô lớn từ các cây lương thực có giá trị cao và hạn chế được xem là .......

Mục Tiêu Dự Án

  • PDF.
Objective

Mục tiêu chung của dự án nhằm chứng minh việc sản xuất khí sinh học có thể được tăng cường đáng kể bằng quá trình RSTM ở hầm ủ qui mô nông hộ ở Việt Nam bằng cách sử dụng rơm là nguyên liệu nạp đầu vào.

Tổng sản lượng hàng năm trên toàn thế giới của rơm rạ thải là khoảng 731 triệu tấn - hầu hết (667 triệu tấn) được sản xuất ở châu Á (Yoswathana et al, 2010). Rơm, tuy nhiên, là một thức ăn chăn nuôi nghèo do hàm lượng protein thấp và hàm lượng .......

Quy Trình RSTM

  • PDF.
Process

Quy trình được đề xuất RSTM (chuyển đổi rơm rạ thành mê tan) là một quy trình công nghệ sinh học đơn giản, chi phí thấp để chuyển đổi nguồn rơm rạ thải thành khí sinh học.

Quy trình RSTM bao gồm 3 giai đoạn vận hành:

- Giai đoạn 1 - Tiền xử lý rơm rạ bằng các biện pháp lý hóa nhằm làm tăng khả năng phân hủy enzym của rơm rạ. Các thí nghiệm sẽ tập trung vào kiểm tra hiệu quả của các loại hình xử lý khác nhau đối với quá trình phân hủy e.......

Kết Quả Mong Đợi

  • PDF.
Outcome

Những kết quả mong đợi từ dự án:

1) Kiểm chứng quá trình RSTM (chuyển hóa rơm rạ thành khí mê-tan) ở quy mô phòng thí nghiệm và thử nghiệm hiện trường.

2) Bảo đảm sự chuyển giao thành công và tổng hợp các kiến thức và công nghệ đã nghiên cứu vào các hoạt động của các đối tác tại Việt Nam. Điều này cho phép các đối tác tại Việt Nam có thể tiếp tục dự án và phát triển các công nghệ được cải tiến cho việc sản xuất bền vững nhiên liệu sinh học .......

Các bài viết khác...