gototop
Bảng quảng cáo

home

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 28 (2013): 80-85 Tác giả: Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ...

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi để cung cấp năng lượng đã được ...

Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

  • KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

  • Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

  • Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Hình Ảnh Tiêu Biểu

 
1
9
Tong ket hoi thao
poster chi - eng
poster hong - eng

Người Liên Hệ

  • PDF.
Contact_us

Đối tác phía Đan Mạch

Kjeld Ingvorsen - GS. TS.

Bộ môn Khoa học Sinh học và Vi sinh - Đại học Aarhus, Đan Mạch

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Jan Bentzen - GS.

Bộ môn Kinh tế - trường Kinh doanh Aarhus - Đại học Aarhus, Đan Mạch

Đối tác phía Việt Nam

Nguyễn Hữu Chiếm - PGS. TS.

Bộ môn Khoa học Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lê Hoàng Việt

Bộ môn Kỹ th.......